خانم دکتر سمیرا عسگری

اطلاعات مدرس

2 دوره برگزار شده
0 آزمون برگزار شده
0 آموزشگاه همکار

خانم دکتر سمیرا عسگری

🔺برنده‌ی جایزه‌ی دستاورد علمی سال ۲۰۲۰ نشریه‌ی Nature 🔺دانشجوی پسادکتری دانشگاه HARVARD آمریکا 🔺دانش‌آموخته‌ی دکتری از دانشگاه EPLF سوئیس

loading
دوره مقاله نویسی پیشرفته