رضا مقدسعلی

اطلاعات مدرس

1 دوره برگزار شده
0 آزمون برگزار شده
1 آموزشگاه همکار

رضا مقدسعلی

عضو هیئت علمی پژوهشکده سلول‌های بنیادی پژوهشگاه رویان

loading
دوره مقاله نویسی پیشرفته